Trading harmoniczny – wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej – WEBINAR dzisiaj o 18:00

0
1031
Najważniejszym założeniem inwestowania harmonicznego jest możliwość wyróżnienia cykli ruchów ceny odpowiadających poszczególnym wzniesieniom w danej strukturze cenowej (trendzie). Wahania ceny są jedynym odwzorowaniem istniejącego trendu wzrostowego lub spadkowego.

Trading harmoniczny   wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej   WEBINAR dzisiaj o 18:00

Tak jak w życiu wzrost występuje cyklicznie i te cykle mogą zawierać się w  odpowiednich poziomach Fibonacciego oraz mogą służyć jako  poziomy techniczne w  analizie inwestycyjnej. W ten sposób momenty wejścia/wyjścia współgrać będą z naturalnym rytmem poruszania się rynku.  

Pamiętaj, że metodologia Fibonacciego to obecnie wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej!
Trading harmoniczny   wiodący nurt współczesnej Analizy Technicznej   WEBINAR dzisiaj o 18:00