Wyraźna strefa popytowa w rejonie okrągłego poziomu 1900 na S&P 500

0
456

Rynek S&P 500 walczy na chwilę obecną z szerokim układem „overbalance” (niebieski prostokąt), którego koniec wypada bezpośrednio z różowej strefie wyznaczonej na podstawie dwóch wewnętrznych mierzeń Fibonacciego 50% – 61,8%.

W przypadku reakcji popytowej należy przyjąć kolejny możliwy wariant jaki może się pojawić na rynku wynikający z odpowiedniego położenia ceny na następnym współczynniku fibo 78,6% – układ harmoniczny wewnętrzny.

S&P 500, interwał H4

Wyraźna strefa popytowa w rejonie okrągłego poziomu 1900 na S&P 500

Schodząc na niższy interwał czasowy H1 dokonujemy dwóch ważnych pomiarów:

  1. Nakładamy siatkę fibo od punktu „X” do punktu „C” oraz
  2. Mierzymy mniejszą falę od punktu „B” do „C”.

Różową strefą zaznaczyliśmy zagęszczenie dwóch wewnętrznych poziomów 38,2% + 61,8%, które w tym wypadku oznaczają mocną zaporę podażową dla amerykańskiego indeksu.

Poziomy Di Napolego (gdyż tak nazywa się cluster 38,2% oraz 61,8%) charakteryzują się dużą skutecznością oraz wyraźną reakcją ceny, dlatego warto zaznaczyć na wykresie lokalną strefę 1946 – 1949 jako potencjalny punkt „D” całego układu XABCD – zaznaczonego na poniższym wykresie.

Ważnym momentem będzie atak ceny bezpośrednio na psychologiczny poziom 1900.

S&P 500, interwał H1

Wyraźna strefa popytowa w rejonie okrągłego poziomu 1900 na S&P 500


Informujemy, że treści zaprezentowane w niniejszym serwisie nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te mają charakter informacyjny i przygotowane zostały z należytą starannością oraz w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty.