Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Analiza fundamentalna - co to jest?

Analiza fundamentalna - co to jest?

Analiza fundamentalna – co to jest?

Inwestor pragnący handlować papierami wartościowymi, kontraktami terminowymi, bądź nawet dokonywać wymiany walut na rynku Forex staje przed koniecznością oceny, czy dany instrument finansowy warty jest inwestycji. Oprócz analizy technicznej podstawową metodą oceny jest analiza fundamentalna – wykorzystywana praktycznie przez wszystkich inwestorów na świecie.

Na czym polega analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna to elementarny zespół technik analizy wartości danych instrumentów finansowych. Można posługiwać się nią zarówno na rynku kapitałowym – akcji, obligacji czy też kontraktów terminowych dostępnych także na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na rynku walutowym przy handlowaniu (tzw. tradowaniu) walutami lub kontraktami na indeksy giełdowe lub towary. Ze względu jednak na to, że na światowy rynek walutowy wpływa tak wiele czynników, które trudno jest zbadać nawet ekspertom, najpowszechniej wykorzystuje się analizę fundamentalną do oceny wartości wewnętrznej spółek notowanych na giełdzie.
Analiza fundamentalna opiera się na „fundamentach”, a więc na kondycji badanej spółki, czy też kondycji danej gospodarki w ogóle. Kondycja ta jest mierzalna za pomocą wielu wskaźników ekonomicznych. W przypadku oceny ceny akcji spółki, jednym z najpopularniejszych wskaźników analizy finansowej jest wskaźnik ceny do zysku – tzw. C/Z. Mówiąc w największym skrócie, umożliwia on ocenę, czy dana cena za akcję spółki jest za wysoka (czyli nie warto wchodzić w inwestycję; spółka jest przewartościowana), czy też zbyt niska (spółka niedowartościowana; prawdopodobnie warto wejść w inwestycję).

Podstawowe dane wykorzystywane przez analizę fundamentalną do oceny wartości instrumentów
W przypadku oceny fundamentalnej spółek notowanych na giełdzie omawiany rodzaj analizy przyjmuje żelazne założenie mówiące o tym, że im lepsza jest kondycja finansowa spółki, tym atrakcyjniejsza jest spółka pod względem inwestycyjnym. Przy ocenie analiza fundamentalna wykorzystuje różnego rodzaju dane zarówno o spółce, jak i otoczeniu zewnętrznym. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

• Wyniki raportów finansowych spółek – miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych
• Raporty o kupnie lub sprzedaży akcji własnych emitenta
• Wiadomości o dalszym planie rozwoju spółki
• Informacje o zawieranych porozumieniach (np. term sheetach)
• Dane o zadłużeniu spółki – rosnącym lub malejącym
• Otoczenie gospodarcze – rządowa polityka fiskalna, zaufanie konsumentów, poziom stóp procentowych banków centralnych, wskaźniki inflacji / deflacji, wskaźniki zatrudnienia

Czym jest analiza kryptowalut?

Live