Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do poprawnego działania. Polityka Prywatności
Strona główna Teoria Fibonacciego – co to jest?

Teoria Fibonacciego – co to jest?

Teoria Fibonacciego – co to jest?

Twórcą ciągu Fibonacciego jest włoski matematyk Leonardo Fibonacci, żyjący w latach 1175 – 1250. Podstawą istnienia i niezwykłości ciągu Fibonacciego jest ich zależność, która polega na tym, iż każda kolejna liczba jest sumą z dwóch poprzednich. Początek stanowią dwie liczby naturalne 1, 1, a wspomniana prawidłowość zachodzi, aż do nieskończoności. Zanim wspomnimy o rozmaitych właściwościach ciągu Fibonacciego, warto dodać, iż pojawia się on pod różnymi postaciami w otaczającym nas świecie. Mowa tu przede wszystkim o przyrodzie, sztuce, architekturze, fizyce, anatomii i oczywiście matematyce.

Ciąg Fibonacciego

Skupiając się na cechach przewodnich ciągu Fibonacciego, wynik dzielenia dwóch kolejnych liczb z dowolnego miejsca w ciągu, wynosi zawsze (1,618), a więc tzw. duże „phi” Dla przykładu możemy podać 89:55 = 1,618 lub 4181:2584 = 1,618. Im para liczbowa będzie dalej oddalona od punktu zero, tym wynik 1,618 będzie mniej zaokrąglony do rzeczywistej wartości. Ten model dzielenia, w którym uzyskujemy za każdym razem wynik równy 1,618 określany jest złotą proporcją.

Spirala Fibonacciego

Najciekawszym przykładem spirali Fibonacciego w przyrodzie są muszle, gdzie każda komora w przekroju, jest większa od poprzedniej dokładnie o wielkość tej poprzedniej. Dla ludzkiego ciała najbliższe są liczby 1,2 i 5. Chodzi tu oczywiście o pary kończyn, oczu, uszu oraz pięć zmysłów i palców dłoni lub stopy, które posiadamy. Zasada złotej proporcji wykorzystana została w wielu dziełach sztuki oraz budowlach architektonicznych: Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza, rzeźba Wenus z Milo lub piramidy egipskie.

Proporcje Fibonacciego na giełdzie

Wykorzystując ciąg Fibonacciego do analiz giełdowych, możemy odnosić się do kwestii zmiany czasu,  zmiany ceny lub zmiany ceny i czasu. Metody oparte na poziomach cenowych, badają proporcje impulsów i korekt oraz wyznaczają  potencjalne punkty zwrotne. Szukając momentu w jakim nastąpi zmiana trendu, wykorzystamy proporcje Fibonacciego w ramach czasowych. Najbardziej popularne wykorzystanie ciągu w trading, dzieli nam współczynniki na grupę wewnętrznych oraz zewnętrznych. Do pierwszej grupy należą: 38,2%, 61,8% (małe phi) , 78,6% oraz 88,6%. W drugiej grupie najczęściej wykorzystywane są 127,2% oraz 161,8% (duże phi).

Co to jest teoria Ganna?

Live